Монтаж

Монтаж

Наред с изработването, монтажът на дограмата също е от съществено значение. Дори и най-качествената дограма монтирана неправилно губи своята стойност. За това, нашият съвет е монтажът да бъде извършен от специалист на фирма “Финестре” ЕООД. Точната нивилация на рамката по хоризонтал и верикал е едно от условията за качествен монтаж. Монтаж само с трупчета и пяна е неустойчив, затова е задалжително използването на дюбел за директен монтаж, задължително правило за монтажистите от фирма “Финестре“ ЕООД. Нашите монтажисти са добре обучени, работят с най-добрите инструменти и изпозват най-качествените материали. Ние упражняваме строг контрол през всички етапи от приемане на поръчката до монтирането ѝ и реагираме бързо при възникнали проблеми. Измазване на прозорци (обръщане) и демонтаж на винкел не са вкючени в монтажа, но при желание на клиента могат да бъдат извършени, срещу допълнително заплащане.

Включени услуги при монтажа на нова дограма или подмяна на стара дограма:

  • Подготовка на работното място (покриване на мебели и под)
  • Демонтиране на старата дограма
  • Монтиране на новата дограма
  • Небходими монтажни материали (дюбели, полиуретанова пяна, силикон )
  • Монтиране на външни и вътрешни подпрозоръчни дъски (по договор)
  • Монтиране на комарни мрежи (по договор)
  • Монтиране на щори (по договор)
  • Настройка и регулиране на дограмата
  • При желание на клиента, безплатно извозване на старата дограма
  • Приветливи и усмихнати монтажисти

За да се доведът грешките до минимум, точните размери трябва да бъдат взети от представител на фирма “Финестре“ ЕООД, преди изготвяне и подписване на договор.

Неправилното монтиране може да доведе до много проблеми и непрекъсната нужда от ремонти на вашата дограма. Възмжно дограма да провисне, да се деформира и трудно да се затварят прозорците.

Фирма „Финестре“ ЕООД предлага на своите клиенти също така монтаж на алуминиева и PVC дограма, която не е закупена от нас. При такъв случай, огледът трябва да бъде направен от наше компетентно лице, за да можем да подготвим оферта.

Забележкка:
Препоръчителн е през първите 24 часа след монтажа да не се отварят прозорците.