PVC сводове

PVC сводове

Фирма “Финестре” ЕООД разполага с автоматична машина за огъване на PVC сводове. Ние можем да огъваме както бели така и цветни PVC профили.

Мининмалните радиуси за огъване на полукръг започват от 500 мм за неотворяема и 600 за отваряема позиция.Евентуални по-малки радиуси се огъват като части от окръжността - сегменти.

Наред с оборудването, “Финестре” ЕООД разполага и с необходимите опит и експертиза за изработването на този вид сложни по форма и функционалност архитектурни конструкции.