ProfiLink Ultra

ProfiLink Ultra

"PROFILINK Ultra" е 3-камерна система с дълбочина на профила 60мм за производство на висококачествени PVC прозорци. Техническата особеност тук е постигането на добри харектеристики на топло и шумоизолация според европейските норми в едно много икономично решение.

ProfiLink Ultra

ProfiLink Ultra

3-камерна система

ProfiLink Ultra

Ширина на касата 60mm
Камери 3
Uf 1.5 W/m2K