Thyssen Inoutic Arcade

Thyssen Inoutic Arcade

Реализирана с PVC прозоречната система Arcade Elite на Inoutic Thyssen, Германия, позволява реализация на разнообразни форми, цветове и отваряния. Изчистеният дизайн допринася за перфектна визия. Тази система има изключително добри топлоизолационни свойства и овални скосявания под 20°, които спомагат за доброто водооттичане и хармоничния дизайн.

Thyssen Inoutic Arcade

Thyssen Inoutic Arcade

5-камерна система

Thyssen Inoutic Arcade

Ширина на касата 71mm
Камери 5
Uf 1.3 W/m2K